Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:03:08 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 09/CTr-UBND
Phát động phong trào thi đua;
2014-01-09
Đàm Văn Bông

Phát động phong trào thi đua “Quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn I trong 2 năm 2014 -2015 tỉnh Hà Giang”;

Kế hoạch
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò