Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:04:04 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 265-TB/TU
Thông báo Kết luận số 265-TB/KL của Thường trực BCĐ
2013-12-27
Hoàng Văn Vịnh

Thông báo kết luận của Đồng chí Đồng chí Triệu Tài Vinh - Bí thư tỉnh ủy, kiêm trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh;

Thông báo
Nông thôn mới
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò