Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:03:50 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 245/VPĐP-KH
Xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2014
2013-12-27
Bế Xuân Đại

Xây dựng kế hoạch theo phương pháp lập kế hoạch để triển khai kế hoạch năm 2014;

Thông báo
Nông thôn mới
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò