Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:34:13 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 24/BC-BCĐ
Báo cáo năm 2013, phương hướng 2014
2013-12-20
PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014;

Báo cáo
Nông thôn mới
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò