Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:35:29 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 1002/HD-SNV
Hướng dẫn thực hiện hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
2013-12-12
Sở nội vụ

Hướng dẫn thực hiện hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh trong bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định
Nông thôn mới
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò