Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:58:32 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 160/TBKL-UBND
Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại buổi làm việc với xã Việt lâm, huyện Vị Xuyên về tiến độ thực hiện Chương trình NTM
2012-08-22

Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại buổi làm việc với xã Việt lâm, huyện Vị Xuyên về tiến độ thực hiện Chương trình NTM

Thông báo
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò