Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:35:15 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 1240/HD-SGD
Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí về giáo dục và đào tạo
2013-12-13
Sở giáo dục - đào tạo

Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí về giáo dục và đào tạo đối với các xã xây dựng nông thôn mới

Quyết định
Nông thôn mới
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò