Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:28:48 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 260-TB/TU
Thông báo kết luận của Đồng chí Triệu Tài Vinh
2013-12-19
Chánh văn phòng tỉnh ủy

Thông báo kết luận của Đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy, kiêm trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện năm 2013, đề xuất nhiệm vụ năm 2014.

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò