Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:31:52 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 242/VPĐPXDNTM-PCS
2013-12-19
PCVP Triệu Viết Thanh

Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch có sự tham gia của người dân trong Chương trình XDNTM

Thông báo
Nông thôn mới
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò