Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:59:09 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 491/QĐ–TTg
Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
2009-04-16

Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Quyết định
Văn bản pháp quy Trung ương

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò