Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:51:35 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 723/QĐ-TU
Phân công các thành viên Ban chỉ đạo Nông thôn mới, ngành phụ trách tiêu chí
2013-05-20
Đ/c Triệu Tài Vinh

Phân công các thành viên Ban chỉ đạo Nông thôn mới, ngành phụ trách tiêu chí 

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò