Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:52:10 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 21/2009/TT-BXD
Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
2009-06-30

Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn

Quyết định
Văn bản pháp quy Trung ương

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò