Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:50:30 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 338/QĐ-UBND
V/v Công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Hà Giang năm 2012
2013-02-21
Đ/c Sèn Chỉn Ly

V/v Công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Hà Giang năm 2012

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò