Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:55:00 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 127/TBKL-UBND
Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 6/2012 về Chương trình xây dựng NTM
2013-07-13

Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 6/2012 về Chương trình xây dựng NTM 

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò