Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:56:06 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 784/QĐ-UBND
V/v ban hành quy định chính sách hỗ trợ và QLĐTXD kết cấu hạ tầng chương trình NTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013- 2020.
2013-05-02
Đ/c Đàm Văn Bông

V/v ban hành quy định chính sách hỗ trợ và QLĐTXD kết cấu hạ tầng chương trình NTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013- 2020. 

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò