Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:12:39 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 114 /TBKL-UBND
2013-06-17
Kết luận của Phó Chủ tích UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất Đông xuân, triển khia vụ mùa và cây vụ Đông năm 2013

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò