Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:55:55 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 54 /TBKL-UBND
2013-03-14
Kết luận của Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Chủ Tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng NTM năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò