Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:53:50 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 64/BXDNTM-KH
Về việc thực hiện định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của các huyện, thành phố
2013-04-16
BCĐ CTMTQGXD nông thôn mới

Về việc thực hiện định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của các huyện, thành phố 

Thông báo
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò