Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:58:00 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 20/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông tại Hội nghị triển khai xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn vớixây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Giang năm 2012
2012-02-13

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông tại Hội nghị triển khai xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn vớixây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Giang năm 2012

Thông báo
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò