Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:46:42 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Hệ thống Văn bản

Tìm kiếm:
Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp tin
Số 1258/QĐ-TTg Thông báo 21/08/2017

Quyết định số 1258/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020

SL_199_UBND_tinh_20170901020523635630_01.01.H22_01.31.H2222222222.pdf
Số 900/QĐ-TTg Quyết định 20/06/2017

Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

900.signed.pdf
Số 12/2017/QĐ-TTg Quyết định 22/04/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

12.signed_01.pdf
Số 2540/QĐ-TTg Quyết định 12/04/2017

Quyết định số 2540/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

2540.signed.pdf
Quyết định số 442/QĐ-TTg Quyết định 11/04/2017

Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 Ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

17.4.11_442_QD-TTg_Ban hanh CTCT nam 2017 cua BCDTW.pdf
Số 05/2017/TT-BNNPTNT Thông báo 01/03/2017

Thông tư Số 05/2017/TT-BNNPTNT  Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

TT 05.rar
Số 69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định 18/01/2017

Số 69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành Số tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Số: 45/QĐ-TTg Thông báo 12/01/2017

Số 45/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình KH và CN phục vụ Chương trình XDNTM giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định sô 45 về khao học tham gia XDNTM-1.pdf
Số 2540/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Quyết định 30/12/2016

Số 2540/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

SL_03_UBND_tinh_20170113100451299290_01.01.H22.pdf
Số 35/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Thông tư 26/12/2016

Số 35/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Số 1980/QĐ-TTg Quyết định 17/10/2016

Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

1980.signed.pdf
Số 4168/QĐ-BNN-VPĐP Thông báo 13/10/2016

Quyết định số 4168/QĐ-BNN-VPĐP ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

16.10.13_QD_4168_QD-BNN-VPDP_KH hanh dong theo QD 1600.PDF
Số: 88/NQLT/CP-ĐCTUBWMTTQVN Nghị quyết liên tịch Phối hợp thực hiệ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Nghị quyết 07/10/2016

Nghị quyết liên tịch Phối hợp thực hiệ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chính phủ-Nghị quyết liên tịch số 88-Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM_10.2016.pdf
Số 1920/QĐ-TTg Quyết định 05/10/2016

Quyết định số 1920/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp

1920.signed.pdf
Số 1730/QĐ-TTg Quyết định 05/09/2016

Quyết định số 1730/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020

QĐ 1730. TTCP phong trao XDNTM 2016-2020.signed.pdf
Số 1722/QĐ-TTCP Thông báo 02/09/2016

Quyết định số 1722/QĐ-TTCP phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

 

QĐ 1722. TTCP. signed.pdf
Số 6977/BNN-VPĐP Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và hộ nghèo năm 2016-2017 Hướng dẫn 22/08/2016

Số 6977/BNN-VPĐP Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và hộ nghèo năm 2016-2017

CV. 6977-BNN. H.dan tam thoi ve Thu nhap va Ho ngheo 2016-2017.pdf
Số 1600/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Thông báo 16/08/2016

Số 1600/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 

1600_QD_TTg222222222.pdf
Số 1584/QĐ-TTg Quyết định 10/08/2016

Quyết định số 1584/QĐ-TTg Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

1584.signed.pdf
Số 1566/QĐ-TTg Quyết định 09/08/2016

Quyết định số 1566/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2020

1566_QD-TTg_Ctr Qgia dam bao cap nuoc an toan 2016-2025.pdf

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò