Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:42:22 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Đầu tư có thu hồi tại Bạch Đích

Năm 2013, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh là một trong 21 xã được chọn để thực hiện Đề án số 1133 ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn. Tính đến tháng 6/2015 xã đã hoàn thành 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có những tiêu chí khó đạt như: Thủy lợi, Điện.

Read more...

Thời cơ thoát nghèo đang “gõ cửa” các xã vùng đặc biệt khó khăn

21 địa phương thuộc Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được hưởng những cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm tạo đột phá phát triển KT-XH...

 

Read more...

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò