Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:31:05 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Hà Giang đã có xã nào đạt được 19 tiêu chí chưa?

Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang có xã Việt Lâm - Vị Xuyên đã đạt đươc 16/19 tiêu chí nông thôn mới.

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò